Dotační projekty


Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti M Computers

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004900

Společnost M Computers s.r.o. se zaměřila na vzdělávání svých zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace.

Naše společnost M Computers s.r.o. získala z Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na projekt s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti M Computers. Zahájení realizace projektu proběhlo v říjnu 2016. Projekt potrvá 24 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do podnikového vzdělávání se v průběhu projektu zapojí 23 zaměstnanců společnosti. Jednotlivé kurzy budou zaměřeny dle odbornosti příslušných zaměstnanců, přičemž největší část finančních prostředků bude alokována na školení v oblasti Specializovaného IT.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání zaměstnanců společnosti napříč podnikovou strukturou s důrazem na odborné znalosti. Vzdělávací program je koncipován tak, aby posílil jak teoretické znalosti, tak i odbornou kvalifikaci a dovednosti zaměstnanců. Věříme, že realizace projektu pomůže k trvale udržitelnému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.