Run

BŘEZNOVÁ BĚŽECKÁ VÝZVA

6. 4. 2021

Že se v době koronavirové nedá uspořádat teambulding? Nebo že se v této době nedají pořádat dobročinné akce? My jsme zorganizovali obojí v jednom!

O čem běžecká výzva byla?

Řekli jsme ne zimnímu lenošení – rozhodli jsme se zorganizovat březnovou běžeckou výzvu a tím tak přispět nejen ke zlepšení našeho zdraví, ale podpořit tím i dobrou věc.

Výzva spočívala v tom, že každý zapojený si sám určil, kolik v březnu chce uběhnou celkem kilometrů. Minimální cílová hodnota byla určena na 30 km – denně by to tedy v tomto případě znamenalo, uběhnout zhruba kilometr denně. V této výzvě si tak každý stanovil tolik kilometrů, na kolik si sám věřil, že je zvládne uběhnout. Tímto jsme tak soupeřili hlavně sami se sebou, což je mnohdy ještě těžší…

Celkem se nás do výzvy zapojilo 15 běžců a přidaly se všechny tři pobočky. Výzvu pak úspěšně dokončilo běžců 11, ale velká poklona patří všem zúčastněným! Celkem jsme totiž všichni dohromady zvládli uběhnout neuvěřitelných 1 093 km! To je asi taková vzdálenost, jakou urazí řeka Labe od svého pramene v Krkonoších až do svého ústí v Severním moři. Tady však hlavně musíme uznat zásluhy dvěma borcům naší výzvy – Onkimu a Michalovi, ti se zasloužili o zhruba 40 % této celkové hodnoty naběhaných kilometrů. Pánové znova smekáme!

Jak už jsme ale zmiňovali, obrovská gratulace patří všem zapojeným ! Hlavně i z toho důvodu, že letošní březen se tak trochu nesl v duchu aprílového počasí.

Jak jsme podpořili dobrou věc?

Za každý námi uběhnutý kilometr jsme se rozhodli věnovat určitou částku nám již oblíbenému Domovu pro seniory v Bohunicích, který spravuje nezisková organizace Naděje. S tímto domovem spolupracujeme s velkým potěšením. Ke konci roku 2020 zaměstnanci M Computers podpořili tamější klienty různými zahradnickými pomůckami a dalšími potřebnými předměty. Vzhledem k aktuální situaci se však s nimi bohužel v blízké době nejspíš nebudeme moci setkat, abychom viděli, jak hezky jim pomůcky slouží. Aby věděli, že na ně myslíme, rozhodli jsme se podpořit je alespoň touto cestou.

Motivací tak pro nás nebyla pouze ta odměna, že dokážeme překonávat vlastní hranice, ale i to, že svoji aktivitou potěšíme příspěvkem dědečky a babičky v domově pro seniory.