Permanentní mazání dat v magnetické peci

Každá organizace i jednotlivec se potýká s problémem, jak zajistit důvěrná data, která jsou uložena na médiích určených k likvidaci. Naformátovat ani jednoduše smazat disk nestačí, protože taková data jsou lehce obnovitelná. Využijte proto magnetickou pec, která data trvale smaže.